MASTROLILI (NXB-579)

Opak. %75
Počet dcer0
Počet stád0
INEL78
Mléko1130
Kg bílkovin55
Kg tuku99
‰ bílkovin2.2
‰ tuku6.2
ISU192
Porody po spermatu89
Porody dcer95
Zdraví vemene0.4
Dlouhověkost1.3
Plodnost0.7

Otec: KERRIGAN, otec matky: BALISTO SU

  • NEUVĚŘITELNÁ PRODUKCE PŘI DOBRÉ SOMATICE I DOJITELNOSTI
  • 154 KG T+B, VÝBORNÁ PLODNOST I DLOUHOVĚKOST
  • VEMENA DO ROBOTŮ
-2 0 +2
Celkový typ2.2špatný 
dobrý
Výška v kříži1.9nízká 
 vysoká
Šírka hrudníku0.3úzký 
 široký
Hloubka slabiny1.3mělká 
 hluboká
Mléčný charakter1.7nevýrazný 
 výrazný
Šířka zádě2.4úzká 
široká
Sklon pánve-0.3zdvižená 
 skloněná
Zaúhlení hlezna0.2přímé 
 zaúhlené
Úhel spěnky0.4zavřený 
 otevřený
Chodivost1.2nesnadná 
 snadná
Postoj končetin zezadu0.4vbočené 
 paralelní
Hloubka vemene1hluboké 
 mělké
Střední závěsný vaz0.3nezřetelný 
 silný
Přední upnutí vemene1.5krátké 
 dlouhé
Výška zadního upnutí vemene1.9nízká 
 vysoká
Vzdálenost předních struků1velká 
 krátká
Rozmístění zadních struků0.8od sebe 
 k sobe
Délka struku0.1krátké 
 dlouhé