RIVELIN JB (HEL-148)

Opak. %70
Počet dcer
INEL52
Mléko1197
Kg bílkovin42
Kg tuku51
‰ bílkovin0.5
‰ tuku0.5
ISU166
Porody po spermatu95
Porody dcer95
Somatika0.9
Dlouhověkost1.6
Plodnost0.8

Otec: NYX, otec matky: HORTON

  • zcela komplexní a nepříbuzný býk
  • skvělé končetiny, parádní vemena s delšími struky a rychlým dojením
  • velmi lehké porody, klidný temperament
80 100 120
Celkový typ116špatný 
 dobrý
Kapacita těla97malá 
 velká
Výška v kříži98nízká 
 vysoká
Šírka hrudníku103úzký 
 široký
Hloubka hrudníku103mělký 
 hluboký
Hloubka slabiny101mělká 
 hluboká
Záď101špatná 
 dobrá
Šírka zádě102úzká 
 široká
Sklon pánve93skloněná 
 zdvižená
Končetiny115špatné 
 dobré
Utváření spěnky112měkká 
 strmá
Osvalení114špatná 
 dobrá
Utváření vemene117špatné 
 dobré
Přední upnutí vemene128krátké 
dlouhé
Výška zadního upnutí vemene98nízká 
 vysoká
Šířka zadního upnutí135úzká 
široká
Hloubka vemene102hluboké 
 mělké
Balance vemene110zadní níže 
 zadní výše
Struky104špatné 
 dobré
Délka struku96dlouhé 
 krátké
Síla struků99slabé 
 silné
Vzdálenost předních struků117velká 
 krátká
Orientace struků105od sebe 
 k sobě
Rychlost spouštění mléka111pomalá 
 rychlá