ITACHI JB (HEL-104)

Opak. %92
Počet dcer114
INEL41
Mléko754
Kg bílkovin31
Kg tuku46
‰ bílkovin0.4
‰ tuku1.9
ISU149
Porody po spermatu92
Porody dcer90
Somatika0.6
Dlouhověkost0.2
Plodnost0.8

Otec: BRINK, otec matky: REDON

  • TOP-7 prověřený býk FRANCIE
  • famózní produkce složkového mléka
  • velmi lehké porody
80 100 120
Celkový typ108špatný 
 dobrý
Kapacita těla101malá 
 velká
Výška v kříži105nízká 
 vysoká
Šírka hrudníku101úzký 
 široký
Hloubka hrudníku95mělký 
 hluboký
Hloubka slabiny104mělká 
 hluboká
Záď97špatná 
 dobrá
Šírka zádě89úzká 
 široká
Sklon pánve94skloněná 
 zdvižená
Končetiny115špatné 
 dobré
Utváření spěnky97měkká 
 strmá
Osvalení88špatná 
 dobrá
Utváření vemene109špatné 
 dobré
Přední upnutí vemene107krátké 
 dlouhé
Výška zadního upnutí vemene111nízká 
 vysoká
Šířka zadního upnutí110úzká 
 široká
Hloubka vemene108hluboké 
 mělké
Střední závěsný vaz77nezřetelný 
 silný
Balance vemene115zadní níže 
 zadní výše
Struky108špatné 
 dobré
Délka struku113dlouhé 
 krátké
Síla struků81slabé 
 silné
Vzdálenost předních struků117velká 
 krátká
Orientace struků97od sebe 
 k sobě
Rychlost spouštění mléka99pomalá 
 rychlá