Jak začít?

Hledáte záruku chovatelského úspěchu?

Pak je pro vás důležitá:

  • správná volba cíle a plemene
  • tvrdá předselekce věrohodně prověřeného genofondu
  • vytrvylost a víra
  • kapka štěstí

Správná volba cíle a plemene

Orientační grafikon užitkových znaků skotu pro pomoc při výběru správného plemene k dosažení zvolených chovatelských cílů

Vysvětlivka: Grafikon symbolizuje jakýsi equalizér, kde jednotlivá plemena fungují v roli jezdců a jsou přednastavena podle charakteru své genetické výbavy.

Tvrdá předselekce věrohodně prověřeného genofondu:

Prvek aplikovaný naší firmou pro urychlení žádoucích posunů v genotypu stáda. (Populárně řečeno – nejvyšší kvalita při průměrných cenách !) Zde si klademe za cíl pasivně ochránit chovatele před případnými neúspěchy při práci se stádem. Pro všechna dojná plemena máme následující limity:

  • Spolehlivost odhadu produkčních PH min. 70%, Stop těžším porodům (ne pod hodnotu 86), 2 směrod. odchylky pro hlavní selekční index ISU a více.
  • Stop podprůměrným končetinám i vemenům (ne pod hodnotu 0, či 100).
  • Našim cílem je předložit a poskytnout českému chovateli kvalitněji přebraný genofond, než který obvykle používá sám farmář v zahraničí!

K tomu nabízíme důležité následné kompletizační opatření: Připařovací doporučení „GENAGEN“ – Cílem našich připařovacích programů při práci se stádem je

  • zamezit příbuzenské plemenitbě (inbreeding),
  • zamezit kumulaci nežádoucích znaků,
  • zlepšit nejslabší (geneticky zakódované) znaky dle dohody s chovatelem.

Nepracujeme tedy s jednotlivými zvířaty na základě jejich individ. výkonu a lineárního popisu, pracujeme se skupinami plemenic po tom kterém býkovi (liniově). Tento přístup hodnotíme dle našich letitých zkušeností jako podstatně účinnější a také jednodušší. Vysvětlujeme si to tak, že v případě využití individ. údajů o zvířeti jde hlavně o fenotypový projev plemenice se spolehlivostí odhadu někde pod 50%, zatímco v případě využití prověřených údajů z kontroly dědičnosti otce daného zvířete, bývá v té době tento odhad již na úrovni 85-95%. Pracujeme tedy systémem genotyp na genotyp (proto GENAGEN) a ne genotyp na převažující fenotyp. Ten kdo se vážně zabývá dědičností skotu ví, že nejde o jednoduchý proces. Vyžaduje to pečlivé a trpělivé hromadění aditivních genů, proto též přihlížíme k údajům o dědečkovi.

HOLŠTÝNSKÉ PLEMENO (H) – nejprodukčnější, ale i nejchoulostivější

Charakteristika: Jednoznačně nejprošlechtěnější světové plemeno pokud jde o mléčnou produkci a mléčný charakter. Je vhodné pro chovy plánující užitkovost na úrovni 8000-11000 kg za laktaci, které si troufají zabezpečit tomuto náročnému plemeni vynikající výživu a perfektní řízení stáda. Poslední dobou se ve světě množí studie upozorňující na vysoký stupeň příbuznosti v holštýnských stádech a přešlechtěnosti dairy typu, projevující se zejména poruchami plodnosti, jakož i dalšími metabolickými problémy vyúsťujícími do nejvyšších ztrát ze všech dojných plemen během probíhajících laktací.

Předselekce speciál. H Stop zhoršovateli plodnosti dcer po tatínkovi. Stop zhoršovateli více jak jednoho ze zbývajících 2 funkčních znaků. U znaků produkce opouštíme vyložené mlékaře a zhoršovatele složek a zařazujeme více býky zlepšující kg bílkovin zejména přes vyšší procentický obsah bílkoviny.

MONTBÉLIARDSKÉ PLEMENO (CI) – má nejužší poměr bílkoviny a tuku v mléce

Charakteristika: Plemeno zmiňované především jako kombinované však poslední roky dokazuje, že svoji vysokou mléčnou užitkovostí již vážně atakuje hranice ryze dojných plemen. Je ideální pro chovy plánující užitkovost na úrovni 6000-9000 kg, neboť je ve francouzském pohoří Jura prošlechtěno k této produkci i bez použití kukuřičné siláže. Vyrábí se zde krajová specialita -sýr Comté -jehož technologie výroby toto vyžaduje. S přídavkem kuk. siláží jeho produkční schopnosti ještě vzrůstají. Obava z těžších porodů u jalovic v ČR vychází z odlišného přístupu k odchovu jalovic, kdy ve Francii se zapouštějí o něco později a hlavně více vyvinuté.

Předselekce speciál. CI : Stop zhoršovateli orientace struků. Stop zhoršovateli více jak jednoho ze tří znaků funkčnosti. Zelená pro zachování zmasilosti.

NORMADSKÉ PLEMENO (N) – je nejklidnější a nejpohodovější pro práci

Charakteristika: Klasické plemeno kombinovaného maso-mléčného typu, je pověstné vysokým obsahem bílkoviny v mléce (3,60% a více) s prakticky výhradním k. kaseinem typu BB. Současně je proslulé nejjemnějším mramorováním masa při výtečném osvalení a vysoké jatečné hmotnosti se špičkovou plodností. Otužilé plemeno s dobrými mateřskými vlastnostmi se výtečně hodí do kopcovitějších oblastí u sýrařících mlékáren. Je prakticky ideální pro produkci BIO potravin v otevřeném plenéru. Vhodné pro očekávanou dojivost na úrovni 5000-8000 kg s dobrou odolností vůči nedostatku energie v krmných dávkách, se špičkovou konverzí živin z méně koncentrovaných (vlákninovitých) krmiv, což dokáže mimořádně zhodnotit zvláště při pastvě. Nesnáší kravíny typu betonových bunkrů a vazné ustájení.

Předselekce speciál. N : Stop obtížnosti porodů (pod hodnotu 89). Stop pro jinou genetickou výbavu než je homozygotní varianta kapa kaseinu BB.

MASNÁ PLEMENA (Z) – všestranně využitelná i v extenzivním chovu

Charakteristika: Mezi světovou špičku masných plemen patří jednoznačně francouzská plemena chovaná s cílem maximálního zisku.

Jde o nejlepší ceny produktu za nejnižší náklady. Nabízíme programy pro jednotlivá plemena v rámci klubů i u jednotlivých chovatelů.