Bursia Praha s. r. o.

Obchodně-plemenářská organizace, která se profiluje na českém trhu s plemenným materiálem již od roku 1991.

K jejím hlavním aktivitám patří především skot, doplňkově pak ovce a kozy francouzské provenience. Obchodně se jedná o zastoupení výhradně francouzských plemenářských organizací, sdružených ve společnosti Sersia France.

V letech 1992-1996, zejména díky dotacím ministerstva zemědělství, které byly nakloněny dovozu vysoce kvalitních zvířat různých plemen, dovezla Bursia Praha z Francie našim chovatelům přes 7300 ks březích jalovic plemen holštýn, monbéliarde, charolaise, limousin, blond d´aquitaine a gasconne. Později, v očekávání zavedení mléčné kvóty, také ještě plemene normande.

Tato zvířata se svým potomstvem se pak, za rozhodujícího přispění našich šikovných chovatelů, zabydleli ve špičkách českých plemenářských pyramid a do dnešního dne je stále ještě obývají. Ať již se jedná o výsledky znaků produkčních, tak i exteriérových, či chovatelských. Známé šampiónky (Esquimau, Dannix, Futuna Star, atd.) z našich výstav tato fakta přirozeně dokládají. Řada domácích nejúspěšnějších holštýnských býků, jako byli např. Cicero 2, Argos, Cato, Merill, Dagobert, a další, pochází právě od početných matek býků dovezených z Francie. Není náhodou, že např. první dva chovy (Zahradník, Stříbrný), které v ČR historicky překonaly magickou, v té době nevídanou hranici 10000 kg mléka na krávu, prošly naší společností. O desítkách až stovkách plemenných býků masných ras působících u nás v přirozené plemenitbě se nemusíme šířit. Laktační výsledky čistokrevných montbéliardských chovů, které jsou zcela srovnatelné s užitkovostí domácích holštýnských stád, si již dávno získaly respekt naší chovatelské veřejnosti.

Omlouváme se za tyto poněkud osobně znějící věty, ale naší velkou radostí a zadostiučiněním je, můžeme-li se na základě zmíněných výsledků domnívat, že to byly i naše aktivity, které pomohly českým farmám v určitých disciplinách se buď úplně dotáhnout na evropské i světové chovy, nebo alespoň začít dýchat na jejich záda.

Avšak historie zůstane historií a vývoj letí dál. Právě analýza zemědělské politiky EU a znalosti plemenářských trendů nás nutí s několikaletým předstihem upravovat naše obchodně-plemenářské záměry tak, aby byly ve správný čas a ve správných stájích ku prospěchu našemu chovateli, který je pro nás, a to od samého počátku, skutečně jediným měřítkem úspěchu. O těchto záměrech, které ale nebývají ani samotnými chovateli – a to pro tradičně velký časový odstup mezi plemenářským rozhodnutím a jeho realizací – vždy správně pochopeny, se podle jednotlivých plemen zmiňujeme dále. Největší výhodou pro realizaci těchto aktivit jsou testační možnosti mimořádně silných populací nejrozšířenějších světových dojných i masných plemen chovaných ve Francii, které spolu s jejich plemenářskými tradicemi a proslulou metodologickou testační seriozností jasně zůstávají zárukou nejvyšší kvality a budoucího úspěchu!