20. výročí založení farmy basík

11. 02. 2013

Týden před vánočními svátky 2012 se v Kloužovické hospodě u Chýnova řádně slavilo! Rodina Basíků zde spolu s přizvanými přáteli a spolupracovníky celebrovala 20. výročí založení své farmy. Na promítaných diapozitivech se postupně odvíjela nelehká cesta od prvních kroků při jejich hospodaření až k dnes již proslavené a mnoha uznáními oceněné robotické farmě v Zárybniční Lhotě samozřejmě včetně jejich manažerů. Zejména výsledky v chovu holštýnských dojnic zde mají vskutku impozantní ráz, přičemž ještě zajímavější se ale jeví strmost cesty, kterou se k jedněm z nejlepších výsledků v užitkovosti dojnic u nás dopracovali. Viz přiložený graf:

V roce 2010 dokonce Basíkovi docílili u šedesátihlavého stáda holštýnek vůbec nejvyšší užitkovosti na krávu v celé ČR 13.358 kg mléka, avšak při obsahu bílkovin 3,26%, tuku 3,54%, délce mezidobí 407 dní, březosti dojnic po 1.inseminaci 43,8% a inseminačním indexu dojnic 1,8. Celková průměrná známka za morfologii dojnic byla u stáda 82 bodů a průměrný počet laktací 2,3.

Bursia Praha Basíkovým blahopřeje a považuje za svoji čest, že s nimi mohla spolupracovat a podílet se tak částečně i na dosažených výsledcích. Posledních více než 14 let je zde totiž využíván výhradně francouzský genofond a připařovací doporučení od naší firmy. Stále ovšem je co dotvářet a reagovat tak na ekonomické a vývojové trendy v produkci mléka.

Spolupráce

Pro přiblížení naší spolupráce závěrem nastíníme, kterak se vyvíjela zhruba ve čtyřech etapách. Cílem první bylo co nejrychleji získat především mohutný rámec a zejména pak co nejvyšší produkci mléka, neboť původní různobarevné stádo vydané z družstva tyto parametry rozhodně negarantovalo. Druhá etapa byla ještě stále pod dominantní taktovkou vysoké produkce, avšak již také s výraznou snahou po získání stylových dojnic s výraznějším zaměřením na celkovou morfologii končetin a vemen. Do třetí etapy výrazněji zasáhlo rozhodnutí zavést na farmě dojící robot Lely Astronaut a také předcházející zavedení mléčné kvóty. Záměr se tak výrazněji posunul na vyšší obsah složek, plodnost a výrazně pak na některé tvarové vlastnosti vemen, především mělkost, delší struky a zadní ne blízko u sebe. Současná čtvrtá etapa, která by se dala charakterizovat především snahou po celkové konstituční pevnosti a zdravotní odolnosti zvířat, cílí především na vysokovýkonnou dlouhověkost a reaguje tak na nepříjemnou faremní zkušenost z roku 2011 kdy pravděpodobný výskyt clostridií v souvislosti s objemným krmivem citelně decimoval stádo.

1.Etapa: 1998-2002 Guichet Sou, Hakona Lead, Jarny Jabot, Jointif Be, Jocko Besn

2.Etapa: 2003-2006 Melkior BW, Merdrignac, Negundo, Jocko Besn, Ofait, Rouki, Restell

3.Etapa: 2007-2010 Randalia, Roseo Joc, Tartare, Roumare, Tinny, Usonet Fin, Via Thelo, Voladi Man

4.Etapa: 2011-2013 Roumare, Marcos, Astre Man, Avic Sho, Bachara, Barracuda, Creol Toy