Aktuality

16. 08. 2017 První dcery HOLVAL ISY již v České Republice

Jsou to již čtyři roky, co jsme pro české chovatele vyrobili sexované dávky býka Holval Isy (NXB-117).
Příliv 86 jeho dcer do srpnového indexu 2017 nyní potvrdil všechny genomicky predikované přednosti tohoto býka.

15. 07. 2017 VALFIN JB nestárnoucí fenomén

V únoru letošního roku oslavil VALFIN JB již 13-té narozeniny. Tato skutečná legenda a nestárnoucí fenomén strakatého plemene přesto stále potvrzuje své přednosti na více světových populacích.
V České Republice potvrzuje úžasně stabilní profil VALFINA již více než 5000 dcer, které výkonostně akcelerují s pořadím laktace. V konkurenci o 8 let mladších býků si VALFIN JB stále drží svou pozici v Topu a nadále vyčnívá pro svou komplexnost.

05. 05. 2017 JURA EXPO 2017

V návaznosti na tradiční JuraParc, pořádala v letošním roce Bursia ve spolupráci s kolegy z JURA-Bétail pro chovatele červenostrakatého skotu odborný zájezd do oblasti francouzského pohoří JURA. Byla to dobrá příležitost, jak se prakticky seznámit s úspěšným chovem montbéliardského skotu v této podhorské a horské oblasti.
Při návštěvě regionální výstavy v Dole jsme shlédli potomstvo mladých nadějných býků, dcery již prověřených býků společně s dcerami po legendárním Valfinovi (NIC-015). Bylo zajímavé sledovat, jak na všech druhý den navštívených farmách používají francouzští chovatelé v připařování společně s nejnovějšími genomickými býky stále Valfina, byť má dcery již na čtvrtých laktacích.

02. 11. 2016 Holštýnská Francie 2016

Ve dnech 25.-28. října 2016 pořádala Bursia Praha s.r.o. spolu s partnerskou organizací Evolution XY pracovně-odbornou cestu k seznámení se s nejmodernějšími špičkovými biotechnologiemi v reprodukci a genotypování plemenných zvířat skotu.
Samozřejmě nechyběly ani návštěvy vybraných holštýnských farem v oblasti Bretaně s přehlídkami potomstva.

19. 12. 2014 Co také přinesl, a o čem se pochopitelně nemluví, společný výpočet strakatých PH na „DAC“

Na DAC spol. výpočtu došlo na zvýšeném počtu býků (případů) k překvapivému zúžení variačního rozpětí souboru býků. U oficiálně publikovaných o 29%!, a u celého souboru býků o 13%. Není to tedy pouhý pokles PH v důsledku deklarovaného posunu genetické báze, jak je některými odbornými pracovníky ne zcela přesně zdůvodňováno. Následkem je jistá nivelizace hodnot a z toho logicky plynoucí poněkud složitější možnost rozpoznatelnosti kvality jednotlivých indexů. Hlavní příčinou bude bezpochyby smíchání dvou ne zcela sourodých souborů v poměru cca 1:10 v neprospěch české populace a především pak neproveditelnost invertování české matice příbuznosti s nouzovým využitím tzv. aproximace. Pojem aproximace není až zcela určitý. Aniž bychom to chtěli bagatelizovat, je možné si pod ním představit ledacos. Např. známou pohádku "Byl jednou jeden král" kde Werich s Burianem vaří ve slavném skeči neslaný lívanec ve stylu: "Dáme-li tam kmínu?" "Přiměřeně." "A co heřmánek?" "Mrskni ho tam." Toto samozřejmě nevíme, nicméně se můžeme domnívat, že výsledkem takové nějaké "aproximace" může být například pár následujících býků:
Zde je názorné, že (prakticky beze změny v počtu dcer) nedošlo ke snížení SIC, jak by v důsledku odečtu báze mělo nastat, nýbrž naopak k nárůstu indexu SIC, a to i u značně starých býků. Tento nárůst pak s velmi vysokou pravděpodobností nemůže být podložen změnou fenotypu dcer těchto býků za dobu čtyř měsíců. Tak co tedy způsobilo jejich zvýšení SIH? Škoda že zde není veřejně k dispozici souběžný výpočet starou a novou metodou k datu 12/2014. Vše by bylo o něco jasnější.

06. 05. 2014 NIC-15 v důchodkách na špici pelotonu

Je známou skutečností, že stáří býka má na výši souhrnné plemenné hodnoty nezanedbatelný vliv.
Ve Francii, kde je každým rokem genetický posun vyjádřen odečtem báze, ztratí každý býk ročně v průměru 4 body ISU, 1 bod v exteriéru a 3 body produkčního indexu INEL. Rozdíl čtyř let stáří býka pak odpovídá hodnotě 16 bodů ISU.

17. 03. 2014 Jak dalece věřit genomickým ph montbeliardských býků z Francie?

Porovnání v ČR použitých montbeliardských býků z ročníku 2008 a jejich původně spočtených genomických PH s jejich následnou PH zjištěnou na dcerách, jak v zemi původu (Francii), tak u nás (ČR).
Březen 2014

11. 03. 2014 Změna publikace plemenných hodnot ve Francii

V rámci sjednocení publikace národních PH s publikací PH interbulu, jsou v měsíci únoru  ve Francii publikované PH pouze u plemene Montbéliarde.
Současně s novou publikací PH dochází k odečtu báze u těchto znaků:

24. 11. 2013 Cardiff JB, nová superhvězda!

Nové plemenné hodnoty ve Francii jasně prokázaly přednosti býků předvybraných během letní Jura tour.
Největší posun (7bodů ISU) zaznamenal býk Cardiff JB, který si připsal 126 kg mléka a jeho dcery jej posunuly na 4.místo žebříčku ISU, tedy mezi skutečné hvězdy plemene Montbéliarde. 

05. 11. 2013 Holval Isy - sexované dávky

vyrobili jsme pro vás sexované dávky býka Holval Isy NXB-117.
2012 GOLD CHIP x MAN-O-MAN x BAXTER NAAB: 180HO03157

04. 11. 2013 Národní výstava Brno 2013

Letošní Národní výstava hospodářských zvířat v Brně ve dnech 27. – 30.6.2013 z pohledu českých chovatelů masných plemen zaznamenala velký úspěch. Již účast předních zahraničních rozhodčí pro jednotlivá plemena byla uznáním pro naše chovatele.
Jejich pohled na kvalitu předváděných zvířat i leckdy nelehké rozhodování v pořadí předváděných zvířat potvrdilo, že české chovy se i v rámci evropské populace svou kvalitou výrazně posunuly dopředu.

03. 11. 2013 Genomika v chovatelské praxi

Malé zamyšlení nad novou metodou šlechtění skotu, která nedávno rozčeřila vcelku poklidné vody zaběhaných selekčních postupů. Pojem genomika dokázal velmi rychle zpolarizovat také chovatelskou a plemenářskou veřejnost v ČR. Zkusme v několika odstavcích glosovat jiskřící plochy této problematiky. Pro snadnější pochopení poměrně složitých dějů je článek veden v populárnějším a volnějším duchu, nejedná se tedy o žádné vědecké pojednání. Genomování představuje počátek významné, pravděpodobně průlomové biotechnologické metody šlechtění hospodářských zvířat zaváděné od loňského roku v chovatelsky pokrokových zemích do běžné praxe. Lze předpokládat, že s pomocí genomování (určení plemenné hodnoty zvířete podle utváření jeho DNA) se šlechtitelský proces urychlí a doufejme, že snad i zlevní.
Očekává se samozřejmě postupné a průběžné zpřesňování genomické selekce, která by měla zcela nahradit dosavadní a ne zcela přesné metody šlechtění a výpočtů PH (plemenných hodnot). V praxi by bylo možné v prvních letech mimo jiné očekávat především zrychlení genetického pokroku v běžných stádech například tím, že by chovatel nemusel selektovat v takové míře dcery po tzv. nepodařených či chovatelsky nezajímavých testantech (zhoršovatelé a indiferenti), kterých podle statistiky není málo. Nejméně 50-60%. Pokud se později na potomstvu potvrdí dostatečná přesnost genomového odhadu PH býků, povede to k zásadní změně v držení plemenných býků na stanicích. Pravděpodobně i ke změně (snížení) využívání části býků prověřených na potomstvu, neboť v okamžiku jejich prověření budou již k dispozici další a patrně lepší mladí býci z nových genomově testovaných ročníků. Někteří přední světoví šlechtitelé zmiňují jako perspektivní výhodu genomové selekce také rozšíření variability genetického základu populací.

02. 11. 2013 20. výročí založení farmy basík

Týden před vánočními svátky 2012 se v Kloužovické hospodě u Chýnova řádně slavilo! Rodina Basíků zde spolu s přizvanými přáteli a spolupracovníky celebrovala 20. výročí založení své farmy. Na promítaných diapozitivech se postupně odvíjela nelehká cesta od prvních kroků při jejich hospodaření až k dnes již proslavené a mnoha uznáními oceněné robotické farmě v Zárybniční Lhotě samozřejmě včetně jejich manažerů. Zejména výsledky v chovu holštýnských dojnic zde mají vskutku impozantní ráz, přičemž ještě zajímavější se ale jeví strmost cesty, kterou se k jedněm z nejlepších výsledků v užitkovosti dojnic u nás dopracovali. Viz přiložený graf:
V roce 2010 dokonce Basíkovi docílili u šedesátihlavého stáda holštýnek vůbec nejvyšší užitkovosti na krávu v celé ČR 13.358 kg mléka, avšak při obsahu bílkovin 3,26%, tuku 3,54%, délce mezidobí 407 dní, březosti dojnic po 1.inseminaci 43,8% a inseminačním indexu dojnic 1,8. Celková průměrná známka za morfologii dojnic byla u stáda 82 bodů a průměrný počet laktací 2,3.