JURA EXPO 2017

05. 05. 2017

V návaznosti na tradiční JuraParc, pořádala v letošním roce Bursia ve spolupráci s kolegy z JURA-Bétail pro chovatele červenostrakatého skotu odborný zájezd do oblasti francouzského pohoří JURA. Byla to dobrá příležitost, jak se prakticky seznámit s úspěšným chovem montbéliardského skotu v této podhorské a horské oblasti.

Při návštěvě regionální výstavy v Dole jsme shlédli potomstvo mladých nadějných býků, dcery již prověřených býků společně s dcerami po legendárním Valfinovi (NIC-015). Bylo zajímavé sledovat, jak na všech druhý den navštívených farmách používají francouzští chovatelé v připařování společně s nejnovějšími genomickými býky stále Valfina, byť má dcery již na čtvrtých laktacích.

Výstava JURA EXPO v DOLE byla celodenním svátkem pro četné návštěvníky. Předvedeno bylo 178 ks plemenic v různých kategoriích a skupinách po jednotlivých otcích. Byly prezentovány dcery po býcích Cardiff jb, Dax jb, Fracas jb, Fripon jb, Ghana jb, Grésil jb, Holdin jb, Casimir jb, Flipex jb, Frangy jb, Galpage jb, Gorgan jb.

kolekce dcer po býkovi Flipex JB (UF-204)

a Cardiff JB (AMT-070)

V dalších skupinách se prezentovaly individuálně další dcery například po býcích Valfin jb, Vigor jb, Flash jb, Soja jb, Etain jb, Appolo jb a další.

dcery býka Flash JB (poslední Image se stala vítězkou kategorie nejlepší vemeno Jura Expo 2017)

Gregoria (dcera býka ETAIN JB) se stala vítězkou výstavy JURA Expo 2017

Další den pro nás francouzský partner dokonale připravil návštěvu tří farem s užitkovostí přes 8 000 kg. Na všech byly u dojnic připraveny tabulky s původem a užitkovostí a chovatelé se mohli jednotlivým zvířatům vracet a porovnávat si je. Samozřejmostí byly veškeré informace včetně krmné dávky.

6-laktací a užitkovost přes 12000kg - co víc si přát na senáži, seně a koncentrátu?!

Dcera býka Laval, celoživotně 9 laktací 109775 kg, poslední laktace 11978 kg, připuštěna Flipex jb. Farma v kopcích i stáje vystavěné ve spádu, včetně dvora vyspádovaného do kejdové jímky. Býci používaní v inseminaci Flipex jb, Jiteuf jb, Jordren jb, Crumble jb, Esprit jb, Jefred jb, Valfin jb.

2. Farma GAEC Saillard

Užitkovost 8794 kg. Býci v inseminaci převážně Flipex jb, Jordren jb, Jumper jb, Jefred jb, Jiteuf jb, Harpon jb. Ve stádu hojně potomstvo Valfin jb, Vigor jb. V krmné dávce převaha sena, dále senáž a koncentrát.

Pro chovatele zde organizátoři připravili soutěže v odhadu hmotnosti matky býka Jiteuf jb a v určení pořadí hodnocení exteriéru pěti dojnic. (Obě kategorie ovládli češi)

Prostřední Valfinka 11991 kg na 3. laktaci

Prostřední Flipexka 9388 kg na 2. laktaci

3. Farma GAEC Prince

Užitkovost 8112 kg, 111 ks krav. Býci používaní v inseminaci Flipex jb, Jiteuf jb, Jordren jb, Flash jb. Ve stádu hodně Valfin jb. Chovatel se zabýval i výkrmem býků.

V krmné dávce na této farmě k senu a senáži použita ve větší míře kukuřičná siláž.

Autor: Ing. Jaroslav VEBER.