NIC-15 v důchodkách na špici pelotonu

05. 06. 2014

Je známou skutečností, že stáří býka má na výši souhrnné plemenné hodnoty nezanedbatelný vliv.

Ve Francii, kde je každým rokem genetický posun vyjádřen odečtem báze, ztratí každý býk ročně v průměru 4 body ISU, 1 bod v exteriéru a 3 body produkčního indexu INEL. Rozdíl čtyř let stáří býka pak odpovídá hodnotě 16 bodů ISU.

Valfin JB oslavil letošním rokem desáté narozeniny stylovým návratem do absolutní špičky českého SIC žebříčku a zanechal za sebou i o čtyři roky mladší býky.

Z testačního ročníku 2005 se k dnešnímu dni v první padesátce Top SIC udržel vedle Valfina JB  pouze Utach JB, tedy další býk z provenience Jura Betail.

Hodnota souhrnného indexu SIC 137,4 však není zdaleka jedinou předností Valfina JB.

PH 960 Kg mléka,  0,12 % tuku,  49 Kg tuku, 0,14% bílkovin, 39 Kg bílkovin, RPH 139 Kg bílkovin, tedy výborná produkce mléka s nadprůměrným obsahem složek,  je současně podtržena elitními znaky fitness.

Nízká somatika je v počtu 1072 laktací na úrovni půl druhé směrodatné odchylky (RPH118), excelentní plodnost spermatu přes dvě směrodatné odchylky (RPH126) potvrzuje celkový počet více jak 22tisíci inseminací, stejně tak i plodnost dcer je s RPH 121 (tedy téměř dvou směrodatných odchylek) reprezentovaná skupinou 6761 dcer.

Snadnost telení s RPH 113 pak podtrhuje komplexní profil tohoto plemeníka.

Elitní dlouhověkost čtyř směrodatných odchylek (RPH 149) pak potvrzuje nejen perfektní utváření končetin (RPH110), ale především famózní utváření vemen na úrovni téměř tří směrodatných odchylek (RPH134) se spolehlivostí 98% a celkovým počtem 808 hodnocených dcer.

Žádný jiný býk v České Republice nedosáhl tak vysokého hodnocení morfologie vemen.