Národní výstava Brno 2013

11. 04. 2013

Letošní Národní výstava hospodářských zvířat v Brně ve dnech 27. – 30.6.2013 z pohledu českých chovatelů masných plemen zaznamenala velký úspěch. Již účast předních zahraničních rozhodčí pro jednotlivá plemena byla uznáním pro naše chovatele.

Jejich pohled na kvalitu předváděných zvířat i leckdy nelehké rozhodování v pořadí předváděných zvířat potvrdilo, že české chovy se i v rámci evropské populace svou kvalitou výrazně posunuly dopředu.

Z pohledu zastoupených francouzských masných plemen se výraznou kvalitou prezentovala, podle vyjádření rozhodčích, plemena charolaise, limousine, blonde a narůstající populace gasconne a salers. Pokud se zaměříme na počty vystavených zvířat, tak z 266 kusů plných 160 kusů reprezentovala francouzská plemena. U plemene charolaise dominovaly u všech soutěžních kategorií chovy Ing. Hatláka a Agrochytu Mohelno. Národními vítězi se staly jalovice po Cabar SC a Habit, kráva po Suedois a v býcích získal cenu národního vítěze, šampiona plemene a nejlepšího mladého býka výstavy Brno 2013 býk Utopie po Utopique.

Limousine

V plemeni limousine se vysokou kvalitou v kategorii jalovic a krav prezentovaly chovy Farma Kaliště, Farka Todně, ZOD Strašice a Loos Adolf, kde se národními vítězkami staly jalovice Irča z Kaliště po Bonus P a Havla z Kaliště po Viking PP, v kategorii mladé krávy Elite (ZOD Strašice) po Acacia a mezi staršími kravami Fabiola (Farka Todně) po Major. Mezi dalšími oceněnými byly dcery po Patocle, Remix, Mas du Clo a Ionesco. V kategorii mladý býk se stal národním vítězem Viktor z Cunkova po Cerberus. Největší radost nám přinesl býk zakoupený pro farmu Kaliště na Simagena Paris 2011 Euplus , který se stal národním vítězem, šampionem plemene a v závěru výstavy i nejlepším starším býkem výstavy Brno 2013.

Blonde D ́Aquitaine

V plemeni Blonde D ́Aquitaine dominovali u všech chovatelů potomci inseminace po otcích Vidocq, Vivaldi, Orvil, Oulou,Adonis,Saxo,Sammy a Richelieu. U mladých jalovic se stala Národním vítězem Vanesa z Hluku po Vidocq, ve starších jalovicích Unie z Rochova po Vivaldi a z mladých býků zvítězil Viktory MZLU po Orvilovi. Jako šampiona plemene vyhodnotil Jean Blanc – Vanesu z Hluku.

Gasconne

Dalším milníkem českého chovatelského výstavnictví byla i poprvé pořádaná soutěž v plemenech Gasconne a Salers, kterou hodnotil Jean-Pierre Gajan. V plemeni Gasconne se národní vítězkou v kategorii jalovic stala Verunka MOF po Rio. V kategorii mladých býků zvítězil Uvox MOF po Black a šampionem plemene byl jednoznačně vyhlášen As de Cap.

Salers

Posledním hodnoceným francouzským plemenem byl Salers, kde v kategorii mladých jalovic zvítězila Vanesa Jůna po Espoir, v mladých býcích se stal národním vítězem Ventura Jůna po Espoir a šampionem plemene byl vyhlášen Setr z Protivce po Prix Jůna.

Z pohledu nejvýše oceněných zvířat v rámci jednotlivých plemen přinesla výstava pro chovatele i celou odbornou veřejnost jednoznačný závěr, že takových dobrých výsledků lze u menších populací dosáhnout nejrychleji a nejjistěji jen s pomocí využití inseminace a záměrného výběru nejkvalitnějších otců pro matky základního stáda. Chceme touto cestou poděkovat všem chovatelům, kteří se výstavy BRNO 2013 zúčastnili a věnovali hodně času a úsilí pro přípravu zvířat k předvedení.

Srdečně blahopřejeme všem oceněným – zvláště pak, našim partnerům, kteří naší společnosti důvěřovali jak při výběru inseminačních dávek, tak i během nákupu plemenných zvířat a osobně jsem velice potěšen z více jak 30 cen, které Vám naše společné úsilí přineslo.

Ing. Jaroslav BURDA, Csc.

Autor použitých fotografií: Karel Melger