Normand

Nabídka býků

JménoOtecISU% opak.Kg BKg T‰ B‰ TKg mlékoPor.Konč.Osv.Vem.
OKAVANGO
NRD-048
JEONIX1546830321-1.2738900.500.2
MONTFORT
NRD-044
EVILLE1547032270.1-1.7836901.40.50.8
LIMA
NRD-042
HOLEN NOZ147892241-0.90.5778900.1-0.30.5
NEOPPS
NRD-049
FYLIO ISY1476944510.4-0.81320900.4-0.60.8
HALIBA ISY
NRD-034
BANANIA1439526210.7-0.9622931.71.7-0.3
IBERNATUS
NRD-037
FIGIBUS 13695-170.31.9-114901.70.71.9
IGANTO
NRD-046
GAME OVER 1359542451-0.11083871.1-0.10.5
MONTBLANC
NRD-043
EOLONE1346836351.20.6738930.7-0.81.1
NAPOLITAIN
NRD-047
INFERNO1347012101.20.5218930.11.80.6
ARNICA
NRD-036
NEPHELION131951818-0.2-1.2597881.21.5-0.1
INFINITY
NRD-038
GAME OVER 126952462.5-0.3239910.9-0.90.6
LEONIS
NRD-041
HAMMER ISY12081590.60.6184920.61.20.3
JOYAU
NRD-040
GENIAL ISY110821-633-478910.31.60.9